Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekty 2010

W 2010 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach podejmowanych działań podczas realizacji projektu zawierane są kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych z klientami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przez zastosowanie zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji . Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych zostało 12 osób w tym 5 kobiet i 7-miu mężczyzn. W ramach projektu został zatrudniony jeden pracownik socjalny w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowana wartość całkowita projektu wynosi 110 017,23zł.

 Podsumowanie projektu 2010:
Na realizację projektu systemowego „Szansa na zmianę” w 2010 roku poniesione wydatki wyniosły 93 680,84zł. W ramach projektu został zatrudniony jeden pracownik socjalny na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach realizacji projektu 12 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej skorzystało doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych - obsługi kasy fiskalnej – 1osoba, kursu mechanik samochodowy - 1osoba, szkolenia na prawo jazdy Kat. B – 3 osoby, obsługa wózków widłowych – 3 osoby i kucharz – 4 osoby. Wszyscy otrzymali badania do wykonywania zawodu zgodnie z ukończonym szkoleniem. W projekcie brało udział pięć kobiet i siedmiu mężczyzn.

BIP

Zobacz zdjęcia z realizacji

 

 

 


 

 

Projekt systemowy „Szansa na zmianę” w celu poprawy integracji społecznej  współfinansowany  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,323 unikalnych wizyt