Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekty 2012

     W 2012 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego poniesione wydatki na ogólną kwotę 159912,06 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu   przeszkolonych zostało 17 -cie  osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej 18-64 lat. Przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe:

1. Prawo jazdy KAT B – 5 osób,

2. Prawo jazdy KAT C – 2 osoby,

3. Prawo jazdy KAT C + E – 3 osoby,

4. Kurs operatora koparko-ładowarki – 2 osoby,

5. Kurs kucharza – 2 osoby,

6. Kurs kosmetyczny stylizacja paznokci – 2 osoby

7. Kurs księgowości komputerowej - 1 osoba.

Wszyscy uczestnicy skorzystali z warsztatów kompetencji społecznych, poradnictwa  psychologicznego i doradztwa zawodowego. Przy przeprowadzonej rekrutacji do szkoleń zawodowych   zachowano  równości szans kobiet i mężczyzn.

 

logotyp

Projekt systemowy „Szansa na zmianę” w celu poprawy integracji społecznej  współfinansowany  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,321 unikalnych wizyt