Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekty 2013

W 2013 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego poniesione wydatki wyniosły 90 809,74 zł. W     ramach    projektu   kontynuuje  się zatrudnienie  jednego  pracownika  socjalnego  na   ½      etatu finansowany w całości ze środków projektu. Przy przeprowadzonej rekrutacji do szkoleń zawodowych zachowano  równości szans kobiet i mężczyzn. W grupie docelowej 30% stanowią osoby młode  w wieku 15-30 lat.

Przeprowadzono następujące szkolenia zawodowe:

1.  Kurs kosmetyczny stylizacja paznokci – 1 osoba,  

2.  Prawo jazdy Kat. B – 3 osoby,

3.  Prawo jazdy Kat. C – 3 osoby

4.  Prawo jazdy Kat C+E –1  osoba,

5.  Kurs podstawy obsługi komputera - 1 osoba,

6. Staże zawodowe trzymiesięczne  – 4 osoby.

Uczestnicy stażu zawodowego otrzymali badania do wykonywania zawodu zgodnie z ukończonym szkoleniem lub ścieżką zawodową. W projekcie brało udział sześć kobiet i sześciu mężczyzn.  Wszyscy uczestnicy skorzystali z warsztatów kompetencji społecznych, poradnictwa  psychologicznego i doradztwa zawodowego. W ramach realizacji projektu 12 osób wieku aktywności zawodowej 18-64 lat  bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej skorzystało z doradztwa zawodowego, stażu zawodowego oraz ze szkoleń  zawodowych.

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,320 unikalnych wizyt