Dzisiaj jest środa 15 Lipca 2020. Imieniny Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

K O M U N I K A T !!!

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
W związku z planowanym uruchomieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.  Zwracamy się prośbą do mieszkańców Gminy o zgłaszanie zapotrzebowania na tę formę wsparcia. 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Takie osoby będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej.
Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do kościoła, ośrodków kultury, ośrodków zdrowia, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.
 Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu do 30 godzin w miesiącu.
Pomoc asystenta będzie bezpłatna.
Jednocześnie prosimy o zgłoszenia osób, które posiadają uprawnienia do świadczenia usułg asystenta osób niepełnosprawnych tj:
Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskiwanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
lub
Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod numerem telefonu 82 577  30 14.
Z uwagi na zbliżający się planowany termin uruchomienia programu prosimy osoby potrzebujące wsparcia oraz osoby posiadające uprawnienia do świadczenia wsparcia o zgłoszenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym lub pod numerem telefonu 82 577  30 14 w terminie do dnia 11 października br.

 

Wygenerowano w sekund: 0.01
664,775 unikalnych wizyt