Dzisiaj jest czwartek 23 Maja 2019. Imieniny Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018
  
Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2017 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018. Druki wniosków do pobrania  w GOPS .   
WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2017r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne  – 514,00zł  na jednego członka gospodarstwa domowego . 
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2016 r. oraz  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.
Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2017r. i od stycznia do czerwca 2018 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2017 r. i od stycznia do czerwca 2018 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:
I transza - od 1 września 2017r. do 08 grudnia 2017r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2017r. za podręczniki i przybory szkolne,       II transza - od 01 stycznia 2017r. do 08 czerwca 2017r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
591,122 unikalnych wizyt