Dzisiaj jest niedziela 22 Lipca 2018. Imieniny Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, że pomoc żywnościowa będzie wydawana w Świetlicy OSP w BOROWICY
15.02.2018 r. (czwartek)
 10:00-11:30 Krzywe, Gliniska, Nowiny,Majdan Krzywski
 11:30-12:30 Olszanka
 12:30-14:00 Łopiennik Górny
16.02.2018r. (piątek) 
   9:00-10:00  Łopiennik Nadrzeczny, Borowica,
  10:00-11:00 Łopiennik Dolny Kolonia
  11:00-13:00 Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny
  13:00-14:00 Dobryniów, Dobryniów Kolonia

 GOPS apeluje o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!
 Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (82) 577 3014

Dla pracujących za granicą

 

Informacja
/Dotyczy rodzin w których członek rodziny pracuje poza granicami kraju/

Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego. W związku z powyższym w Wydziale Polityki Społecznej utworzono nowy oddział do obsługi ww. zadań, tj. oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Zmiana związana jest z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz. 1428).
 
Kontakt: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Polityki Społecznej oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego          ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin tel. 81 74 24 583; 81 74 24584.
 
Obsługa telefoniczna interesantów prowadzona jest w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 11.00 do 15.00. 
Obsługa bezpośrednia interesantów odbywa się w poniedziałki, wtorki oraz piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

 

Radosnych  Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery,
odpoczynku od zawodowych obowiązków,
Wytrwałości w dążenia do celów
oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku 2018  
                                                                     
                                     Życzą 

         Kierownik i Pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
         w Łopienniku Górnym

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA W SPRAWIE POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, że pomoc żywnościowa będzie wydawana w Świetlicy OSP w BOROWICY
07.12.2017 r. (czwartek)
 10:00-11:30 Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski
 11:30-12:30 Olszanka
 12:30-14:00 Łopiennik Górny
08.12.2017r. (piątek) 
 9:00-10:00  Łopiennik Nadrzeczny, Borowica,
 10:00-11:00 Łopiennik Dolny Kolonia
 11:00-13:00 Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny
 13:00-14:00 Dobryniów, Dobryniów Kolonia

 GOPS apeluje o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

 Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 
(82) 577 3014

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 

Informacja

W dniu 28 listopada 2017 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.
Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie. 

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA W SPRAWIE ŻYWNOŚCI 

  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, że paczki żywnościowe w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017 będą wydawane przez pracowników ZO PCK w  Świetlicy Wiejskiej w Borowicy w dniach:

19 października 2017r /czwartek/ w godzinach 10.30 - 19.00 dla mieszkańców z miejscowości: Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Łopiennik Dolny Kolonia, Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Łopiennik Nadrzeczny, Żulin, Wola Żulińska,

20 października 2017r /piątek/ w godzinach 9.00 - 19.00 dla mieszkańców z miejscowości: Łopiennik Górny, Krzywe, Olszanka, Nowiny, Majdan  Krzywski, Gliniska.

Należy zabrać ze sobą dowód osobisty, przestrzegać bezwzględnie ustalonego harmonogramu wydawania. Osoby, które z ważnych powodów nie odbiorą paczki pierwszego dnia proszone są o zgłoszenie drugiego dnia po godz.16,oo.

Pomoc żywnoŚciowa

 

INFORMACJA - Pomoc Żywnościowa

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przyjmowane są oświadczenie na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1028,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.

Żywność będzie wydana przez ZO PCK w  świetlicy Wiejskiej w Borowicy pierwsza dostawa w październiku szczegółowe informacje będą podane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach po uzgodnieniu z ZO PCK w Lublinie. 

Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  

wtorek –    8.oo - 16.oo

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:

 

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,

WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 

ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,

CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,

PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan    Krzywski, DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

 

UWAGA!!!
W związku z informacją z drukarni  DRUX  o braku dostawy zamówionych druków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny informuje się, że przewidywany termin rozpoczęcia wydania druków i przyjmowania wniosków  na  wszystkie świadczenia jest  16 sierpnia 2017r. Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej zachęcamy do skorzystania. W przypadku wcześniejszej dostawy druków zostanie przekazana dodatkowa  informacja.
Za utrudnienia przepraszamy.

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018
  
Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2017 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018. Druki wniosków do pobrania  w GOPS .   
WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2017r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne  – 514,00zł  na jednego członka gospodarstwa domowego . 
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2016 r. oraz  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.
Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2017r. i od stycznia do czerwca 2018 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2017 r. i od stycznia do czerwca 2018 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:
I transza - od 1 września 2017r. do 08 grudnia 2017r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2017r. za podręczniki i przybory szkolne,       II transza - od 01 stycznia 2017r. do 08 czerwca 2017r.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

 
                                         KOMUNIKAT!!!

ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE , ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1sierpnia 2017r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego „500 +”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  na nowy  okres  świadczeniowy i zasiłkowy od: 1 października  2017  do  30 września 2018 r. i od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 
Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   
WYPEŁNIONE WNIOSKI !!! o świadczenia wychowawcze, świadczenia  rodzinne, fundusz alimentacyjny  można  składać od 1 sierpnia 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków na wszystkie świadczenia   jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –            Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –               Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –      Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –              Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski, 

 

GIEŁDA PRACY

 

Młodzieżowe Centrum Kariery
W Rejowcu Fabrycznym
  GIEŁDA PRACY
13 czerwiec ( WTOREK)  godz. 11.00 – 13.00
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łopienniku Górnym
CENTRUM  EUROKONTAKT - PRACA JAKO OPIEKUN W NIEMCZECH
- Zapewniamy: wysokie zarobki, uczciwość, 
- legalne zatrudnienie
- zwrot kosztów podroży
- kurs języka niemieckiego, możliwość uzyskania  kwalifikacji zawodowych  Opiekun  Medyczny
- wysokie zarobki nawet powyżej 5 000 PLN /m-c
Wyjedź z Centrum Eurokontakt do 
Pracy do Niemiec
 SZUKASZ PRACY ???
 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE!!!
          
Praca wakacyjna, i nie tylko 
Prace produkcyjne:
Pakowanie produktów spożywczych
Pakowanie wyrobów mięsnych
Pakowanie kosmetyków
Praca przy linii produkcyjnej (np. ciastka, pizze)
Magazynowe:
Techniczne i inne 
ZAPEWNIAMY:
Legalne i bezpieczne zatrudnienie
Atrakcyjne wynagrodzenie
Zaliczkę po przepracowanym tygodniu
Zakwaterowanie z pełnym wyposażeniem
Przejazd z do/z pracy i inne
Wyjedź z COVEBO do pracy w Holandii 
Bliższych inf. udziela biuro MCK
Tel. 502 032 023,  727 011 896,   mail mck.rejowiecfabryczny@ohp.pl
Wygenerowano w sekund: 0.01
539,840 unikalnych wizyt