Dzisiaj jest piątek 25 Września 2020. Imieniny Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

WARSZTATY KULINARNE

 

Bezpłatne warsztaty kulinarne dla beneficjentów
korzystających z pomocy żywnościowej

Bank Żywności w Lublinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym. serdecznie zapraszają beneficjentów korzystających z  POPŻ 2014-2020 na bezpłatne warsztaty kulinarne. 
Warsztaty realizowane są w ramach Działań Towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa   2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018. 
Warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopienniku Górnym w  dniu 24.06.2019 r.        w godz. 10:00- 12:00 .

Zgłoszenia  przyjmowane są do  19 czerwca 2019r     tel.:  82 5773014, 508 306 410.

 

STYPENDIA SZKOLNE II semestr 2018/2019

STYPENDIA SZKOLNE II semestr 2018/2019

 

 

Stypendia szkolne na drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 zostaną wypłacone

w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019r. po przedłożeniu stosownych dokumentów.

 

Termin składania do dnia 10 czerwca 2019 r. !!!


SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 ROK

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym za 2018 rok 

 Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. BILANS jednostki – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym sporządzony na dzień 31.12.2018r. wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopiennik Górny.

 

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

           Pełnych nadziei, wiary i miłości

           radosnych Świąt Wielkiej Nocy

   oraz serdecznych spotkań w gronie Najbliższych

                                życzą 

                  Kierownik i Pracownicy 

         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                    w Łopienniku Górnym

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że  żywność będzie wydawana 
w dniu 03 kwietnia 2019 r. (środa)
w Świetlicy OSP w Borowicy
w godzinach: 
8:00 -  9:30    Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
9:30 - 10:30   Dobryniów Kolonia,  Łopiennik Podleśny
10:30 -12:00  Łopiennik Dolny Kolonia

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

 

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że   żywność będzie wydawana 
w dniu 03 kwietnia 2019 r. (środa)
w Świetlicy OSP w OLSZANCE  
w godzinach:
8:00  -  9:30    Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
9:30 - 11:00    Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski
11:00 - 12:00   Łopiennik Górny

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że  żywność będzie wydawana 
w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek)
w Świetlicy OSP w Borowicy

w godzinach: 
8:00 -  9:30    Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
9:30 - 10:30   Kolonia, Dobryniów, Łopiennik Podleśny
10:30 -12:00  Łopiennik Dolny Kolonia

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

 

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

 

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że   żywność będzie wydawana 
w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek)
w Świetlicy OSP w OLSZANCE  

w godzinach:
8:00  -  9:30    Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
9:30 - 11:00    Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski
11:00 - 12:00   Łopiennik Górny

Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

 

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

    Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
  samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 
          Nowym Roku 2019 roku
  życzą  
           Kierownik oraz Pracownicy 
    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Łopienniku Górnym 


PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

W imieniu obdarowanych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krasnymstawie serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców, wolontariuszy, strażaków OSP w Olszance, Krzywem, Dobryniowie za okazaną pomoc życzliwość i przekazane dary  w ramach ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przeprowadzonej zbiórce w dniu 27 listopada 2019 roku na terenie Gminy.
W przeprowadzonej zbiórce  zebrano żywność trwałą, środki czystości, słodycze,  zabawki oraz warzywa i ziemniaki. Zebrane dary w ilości 707,89kg  zostały przekazane do Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krasnymstawie.  

24.12.2018 r. DZIEŃ WOLNY OD PRACY

 

24 grudnia 2018 r. (Wigilia) zgodnie z Zarządzeniem

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2018

z dnia 30 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy

dla pracowników jednostki.

W związku z powyższym GOPS będzie czynny w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota)

w godzinach od 7.15 do 15.15


Wygenerowano w sekund: 0.02
687,099 unikalnych wizyt