Dzisiaj jest sobota 18 Listopada 2017. Imieniny Roman, Klaudyna, Anielia, Karolina

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Informacja: Zmiana kryterium dochodowego "becikowe"

Newsy

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Informacja: Fundusz alimentacyjny 2012/2013, Świadczenia rodzinne 2012/2013

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1  sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1października 2012 do 30 września 2013 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2012 do 31 października 2013r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać od 1 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1września 2012 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.   

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Newsy

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2012 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne do dnia  30.09.2012 r.  – 351,00 zł  od 1.10.2012 456,00zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Newsy

Łopiennik Górny: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach projektu systemowego Szansa na zmianę w 2012 r. współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Newsy

W dniu 12 czerwca 2012 r. w Sali posiedzeń w Budynku Biblioteki Gminnej odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego, w szkoleniu uczestniczyli członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie przeprowadziła firma KROKUS – Pracownia Profilaktyczna w Krakowie.

Wypłata stypendium

Newsy

Od 18  do 29 czerwca 2012 r. wypłata stypendium w kasie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Newsy

W dniu 7 maja 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. Na przewodniczącego Zespołu został wybrany Pan Michał Błasiak -  Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym.

Kontynuacja projektu w 2012 "Szansa na zmianę"

Newsy

W 2012 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Szansa na zmianę” zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 188 309,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 17-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób kontynuujących udział w projekcie. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów, osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do GOPS.

Ogłoszenie przetargu "Dożywianie dzieci w szkołach"

Newsy

Ogłoszenie o przetargu

Wpłynęła jedna oferta Usługi Gastronomiczne JANISZEK, Ignasin 7. Cena za jeden posiłek 4,30 zł z podatkiem VAT. Oferta spełnia warunki SIWZ i zostanie podpisana umowa na dożywianie dzieci objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczących się w szkołach prowadzonych przez gminę Łopiennik Górny w 2012 r.

Nabór kandydatów do projektu "Szansa na zmianę 2012"

Newsy

Projekt 2012

Od 01 stycznia 2012 r. ogłasza się nabór kandydatów chętnych do udziału w projekcie systemowym pt: „Szansa na zmianę”. Uczestnikami mogą zostać osoby spełniające poniższe warunki:

  • Zamieszkały na terenie gminy Łopiennik Górny
  • Będący w wieku aktywności zawodowej
  • Zarejestrowany w Urzędzie Pracy
  • Będący klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

 

Szczegółowe informacje o projekcie są udzielane w GOPS Łopiennik Górny,

tel. kontaktowy 82 577 30 14

Konferencja podsomuwująca projekt "Szansa na zmianę 2011"

Newsy

W dniu 13 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację projektu systemowego „Szansa na zmianę” realizowanego przez GOPS Łopiennik Górny. Goście mieli okazję obejrzeć dekoracje świąteczne, którą wykonały uczestniczki kursu florystycznego oraz spróbować przygotowany poczęstunek przez Panie, które ukończyły kurs Kucharz. Wśród zaproszonych gości byli wójt Gminy Łopiennik Górny, przewodniczący rady Gminy, radni, sołtysi, osoby uczestniczące w projekcie od 2008 r. oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Wygenerowano w sekund: 0.01
478,980 unikalnych wizyt