Dzisiaj jest niedziela 20 Stycznia 2019. Imieniny Fabian, Fabiola, Sebastian, Miła

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Informacja dotycząca programu 500+

Informacja dotycząca programu 500+

  GOPS w Łopienniku Górnym  przekazuje informacje dotyczące programu 500+:

  1. Realizatorem Programu w Gminie Łopiennik Górny  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym (budynek Urzędu Gminy).
  2. Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r.
  3. Program obejmie dzieci do lat 18.
  4. Wniosek złożony na drugie i kolejne dziecko będzie skutkował przyznaniem świadczeń bez konieczności weryfikacji dochodu.
  5. Wniosek złożony na pierwsze dziecko będzie skutkował weryfikacją dochodu. Świadczenie będzie przyznawane po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
  6. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r świadczenie zostanie przyznanie i wypłacone za okres od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronach:

- na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

- na stronie internetowej GOPS w Łopienniku Górnym www.gopslopiennik.pl

- na stronie Urzędu Wijewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

INFOLINIA LUW

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

W dniu 01 grudnia 2015 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Na terenie Gminy w dniu 26 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Szansa na zmianę 2014

Newsy

W 2014 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowano ogólną kwotę 86 320,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na 1/2 etatu finansowany w  ze środków projektu. W ramach projektu  zakwalifikowanych zostało 7 osób   bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej.

UWAGA REKRUTACJA!

Newsy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Newsy

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2014 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne - 456,00zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2014 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

       I transza - od 1 września 2014r. do 10 grudnia 2014r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2014 r. za podręczniki i przybory szkolne,

 

II transza - od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r.

Fundusz alimentacyjny 2014/2015, Świadczenia rodzinne 2014/2015

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1 października 2014 do 30 września 2015 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2014 do 31 października 2015r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy  składać od 1 sierpnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1 września 2014 r.  od  poniedziałku  do piątku  w godzinach urzędowania. 

Rower dla niepełnosprawnych

Newsy

articles: rower.png

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Newsy

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” to projekt realizowany przez trzy gminy Łopiennik Górny jako lider projektu oraz Gorzków i Żółkiewka jako partnerzy.

Realizacja celów projektu:

-      600 gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu,

-      co najmniej 600 osób zostanie przeszkolonych z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu,

-      600 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w zestawy komputerowe,

-      600 gospodarstw domowych zostanie objętych wsparciem technicznym,

-      budowa sieci bezprzewodowej na terenie trzech gmin w technologi LTE,

-      4 jednostki organizacyjne gmin – partnerów Projektu zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu,

-      4 jednostki organizacyjne gmin – partnerów Projektu zostaną wyposażone w zestawy komputerowe.

 

Szczegóły na stronie projektu.

 

Przetarg: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Łopiennik Górny w 2014 r.

Fundusz alimentacyjny 2013/2014, Świadczenia rodzinne 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2013 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1października 2013 do 30 września 2014 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014r.


 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy  składać od 1 sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.    

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1września 2013 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Wygenerowano w sekund: 0.01
572,649 unikalnych wizyt