Dzisiaj jest niedziela 18 Sierpnia 2019. Imieniny Ilona, Klara, Bronisław, Helena, Bogusław

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

GIEŁDA PRACY

 

Młodzieżowe Centrum Kariery
W Rejowcu Fabrycznym
  GIEŁDA PRACY
13 czerwiec ( WTOREK)  godz. 11.00 – 13.00
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łopienniku Górnym
CENTRUM  EUROKONTAKT - PRACA JAKO OPIEKUN W NIEMCZECH
- Zapewniamy: wysokie zarobki, uczciwość, 
- legalne zatrudnienie
- zwrot kosztów podroży
- kurs języka niemieckiego, możliwość uzyskania  kwalifikacji zawodowych  Opiekun  Medyczny
- wysokie zarobki nawet powyżej 5 000 PLN /m-c
Wyjedź z Centrum Eurokontakt do 
Pracy do Niemiec
 SZUKASZ PRACY ???
 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE!!!
          
Praca wakacyjna, i nie tylko 
Prace produkcyjne:
Pakowanie produktów spożywczych
Pakowanie wyrobów mięsnych
Pakowanie kosmetyków
Praca przy linii produkcyjnej (np. ciastka, pizze)
Magazynowe:
Techniczne i inne 
ZAPEWNIAMY:
Legalne i bezpieczne zatrudnienie
Atrakcyjne wynagrodzenie
Zaliczkę po przepracowanym tygodniu
Zakwaterowanie z pełnym wyposażeniem
Przejazd z do/z pracy i inne
Wyjedź z COVEBO do pracy w Holandii 
Bliższych inf. udziela biuro MCK
Tel. 502 032 023,  727 011 896,   mail mck.rejowiecfabryczny@ohp.pl

Stypendia szkolne - II semestr 2016/2017

Stypendia szkolne - II semestr 2016/2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje: stypendia szkolne na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017 zostaną wypłacone w okresie od 13 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Kwota faktur, rachunków na jednego ucznia wynosi 251,88 zł. termin składania do dnia 10 czerwca 2017 r.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Informacja świadczenia wychowawcze

Informacja świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 15 marca 2016 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego „500 +” na  okres od 1 kwietnia  2016  do  30 września 2017r. 

Druki wniosków  są  już dostępne w GOPS .  

Można wniosek również pobrać pod adresem: [link doc] [link pdf]

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia wychowawcze  można  składać od 1 kwietnia  2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.  

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków  w miesiącu kwietniu  ustala się harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów-Kol., Łopiennik Dolny,

WTOREK –         Gliniska, Łopiennik Dolny-Kol., Krzywe,

ŚRODA –           Olszanka, Nowiny,

CZWARTEK –      Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,

PIĄTEK –            Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski,

 

Nie trzeba się spieszyć:     

W przypadku  złożenia wniosku w  terminie 3 miesięcy od  dnia 1kwietnia 2016r   świadczenie zostanie przyznanie i wypłacone za okres od dnia 1 kwietnia 2016r.

Informacja dotycząca programu 500+

Informacja dotycząca programu 500+

  GOPS w Łopienniku Górnym  przekazuje informacje dotyczące programu 500+:

  1. Realizatorem Programu w Gminie Łopiennik Górny  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym (budynek Urzędu Gminy).
  2. Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r.
  3. Program obejmie dzieci do lat 18.
  4. Wniosek złożony na drugie i kolejne dziecko będzie skutkował przyznaniem świadczeń bez konieczności weryfikacji dochodu.
  5. Wniosek złożony na pierwsze dziecko będzie skutkował weryfikacją dochodu. Świadczenie będzie przyznawane po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
  6. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r świadczenie zostanie przyznanie i wypłacone za okres od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronach:

- na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

- na stronie internetowej GOPS w Łopienniku Górnym www.gopslopiennik.pl

- na stronie Urzędu Wijewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

INFOLINIA LUW

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

W dniu 01 grudnia 2015 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Na terenie Gminy w dniu 26 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Szansa na zmianę 2014

Newsy

W 2014 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowano ogólną kwotę 86 320,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na 1/2 etatu finansowany w  ze środków projektu. W ramach projektu  zakwalifikowanych zostało 7 osób   bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej.

UWAGA REKRUTACJA!

Newsy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Newsy

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2014 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne - 456,00zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2014 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

       I transza - od 1 września 2014r. do 10 grudnia 2014r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2014 r. za podręczniki i przybory szkolne,

 

II transza - od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r.

Fundusz alimentacyjny 2014/2015, Świadczenia rodzinne 2014/2015

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1 października 2014 do 30 września 2015 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2014 do 31 października 2015r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy  składać od 1 sierpnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1 września 2014 r.  od  poniedziałku  do piątku  w godzinach urzędowania. 

Wygenerowano w sekund: 0.01
604,645 unikalnych wizyt