Dzisiaj jest czwartek 3 Grudnia 2020. Imieniny Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Pomoc żywnoŚciowa

 

INFORMACJA - Pomoc Żywnościowa

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przyjmowane są oświadczenie na pomoc z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017

O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny u których dochód  na osobę w rodzinie  nie przekracza 1028,00zł  dla osoby samotnie gospodarującej 1268,00zł. Do oświadczenia należy dołączyć potwierdzenie trudnej sytuacji: orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie, odcinek z renty, emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia, dokument potwierdzający  ilość ha przeliczeniowych.

Żywność będzie wydana przez ZO PCK w  świetlicy Wiejskiej w Borowicy pierwsza dostawa w październiku szczegółowe informacje będą podane na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach po uzgodnieniu z ZO PCK w Lublinie. 

Oświadczenia   można  składać   od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  

wtorek –    8.oo - 16.oo

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu oświadczeń i wniosków na wszystkie świadczenia jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania oświadczeń i wniosków wg miejscowości:

 

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,

WTOREK –                 Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 

ŚRODA –                     Olszanka, Nowiny,

CZWARTEK –            Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,

PIĄTEK –   Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan    Krzywski, DOTYCZY ŚWIADCZEŃ!!!

 

UWAGA!!!
W związku z informacją z drukarni  DRUX  o braku dostawy zamówionych druków na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny informuje się, że przewidywany termin rozpoczęcia wydania druków i przyjmowania wniosków  na  wszystkie świadczenia jest  16 sierpnia 2017r. Od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski w formie elektronicznej zachęcamy do skorzystania. W przypadku wcześniejszej dostawy druków zostanie przekazana dodatkowa  informacja.
Za utrudnienia przepraszamy.

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018
  
Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2017 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2017/2018. Druki wniosków do pobrania  w GOPS .   
WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 01 do 15 września 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2017r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne  – 514,00zł  na jednego członka gospodarstwa domowego . 
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2016 r. oraz  w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.
Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2017r. i od stycznia do czerwca 2018 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2017 r. i od stycznia do czerwca 2018 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:
I transza - od 1 września 2017r. do 08 grudnia 2017r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2017r. za podręczniki i przybory szkolne,       II transza - od 01 stycznia 2017r. do 08 czerwca 2017r.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

 
                                         KOMUNIKAT!!!

ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE , ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1sierpnia 2017r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego „500 +”, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego  na nowy  okres  świadczeniowy i zasiłkowy od: 1 października  2017  do  30 września 2018 r. i od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 
Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   
WYPEŁNIONE WNIOSKI !!! o świadczenia wychowawcze, świadczenia  rodzinne, fundusz alimentacyjny  można  składać od 1 sierpnia 2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek  -   7.15 - 15.15  
wtorek –    8.oo - 16.oo
Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków na wszystkie świadczenia   jednego dnia ustala się harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:
PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kol., Łopiennik Dolny,
WTOREK –            Gliniska, Łopiennik Dolny Kol., Krzywe, 
ŚRODA –               Olszanka, Nowiny,
CZWARTEK –      Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,
PIĄTEK –              Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski, 

 

GIEŁDA PRACY

 

Młodzieżowe Centrum Kariery
W Rejowcu Fabrycznym
  GIEŁDA PRACY
13 czerwiec ( WTOREK)  godz. 11.00 – 13.00
W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Łopienniku Górnym
CENTRUM  EUROKONTAKT - PRACA JAKO OPIEKUN W NIEMCZECH
- Zapewniamy: wysokie zarobki, uczciwość, 
- legalne zatrudnienie
- zwrot kosztów podroży
- kurs języka niemieckiego, możliwość uzyskania  kwalifikacji zawodowych  Opiekun  Medyczny
- wysokie zarobki nawet powyżej 5 000 PLN /m-c
Wyjedź z Centrum Eurokontakt do 
Pracy do Niemiec
 SZUKASZ PRACY ???
 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE!!!
          
Praca wakacyjna, i nie tylko 
Prace produkcyjne:
Pakowanie produktów spożywczych
Pakowanie wyrobów mięsnych
Pakowanie kosmetyków
Praca przy linii produkcyjnej (np. ciastka, pizze)
Magazynowe:
Techniczne i inne 
ZAPEWNIAMY:
Legalne i bezpieczne zatrudnienie
Atrakcyjne wynagrodzenie
Zaliczkę po przepracowanym tygodniu
Zakwaterowanie z pełnym wyposażeniem
Przejazd z do/z pracy i inne
Wyjedź z COVEBO do pracy w Holandii 
Bliższych inf. udziela biuro MCK
Tel. 502 032 023,  727 011 896,   mail mck.rejowiecfabryczny@ohp.pl

Stypendia szkolne - II semestr 2016/2017

Stypendia szkolne - II semestr 2016/2017

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje: stypendia szkolne na drugi semestr roku szkolnego 2016/2017 zostaną wypłacone w okresie od 13 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Kwota faktur, rachunków na jednego ucznia wynosi 251,88 zł. termin składania do dnia 10 czerwca 2017 r.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017

W dniu 22 listopada 2016 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Informacja świadczenia wychowawcze

Informacja świadczenia wychowawcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 15 marca 2016 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego „500 +” na  okres od 1 kwietnia  2016  do  30 września 2017r. 

Druki wniosków  są  już dostępne w GOPS .  

Można wniosek również pobrać pod adresem: [link doc] [link pdf]

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia wychowawcze  można  składać od 1 kwietnia  2016r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.  

Celem uniknięcia dużych kolejek przy składaniu wniosków  w miesiącu kwietniu  ustala się harmonogram przyjmowania wniosków wg miejscowości:

PONIEDZIAŁEK – Borowica, Dobryniów, Dobryniów-Kol., Łopiennik Dolny,

WTOREK –         Gliniska, Łopiennik Dolny-Kol., Krzywe,

ŚRODA –           Olszanka, Nowiny,

CZWARTEK –      Łopiennik Podleśny, Żulin, Wola Żulińska,

PIĄTEK –            Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Majdan Krzywski,

 

Nie trzeba się spieszyć:     

W przypadku  złożenia wniosku w  terminie 3 miesięcy od  dnia 1kwietnia 2016r   świadczenie zostanie przyznanie i wypłacone za okres od dnia 1 kwietnia 2016r.

Informacja dotycząca programu 500+

Informacja dotycząca programu 500+

  GOPS w Łopienniku Górnym  przekazuje informacje dotyczące programu 500+:

  1. Realizatorem Programu w Gminie Łopiennik Górny  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym (budynek Urzędu Gminy).
  2. Wnioski będą przyjmowane od 01 kwietnia 2016 r.
  3. Program obejmie dzieci do lat 18.
  4. Wniosek złożony na drugie i kolejne dziecko będzie skutkował przyznaniem świadczeń bez konieczności weryfikacji dochodu.
  5. Wniosek złożony na pierwsze dziecko będzie skutkował weryfikacją dochodu. Świadczenie będzie przyznawane po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
  6. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2016r świadczenie zostanie przyznanie i wypłacone za okres od dnia 1 kwietnia 2016r.

 

Osoby zainteresowane programem rządowym 500+ mogą śledzić wszystkie informacje na stronach:

- na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

- na stronie internetowej GOPS w Łopienniku Górnym www.gopslopiennik.pl

- na stronie Urzędu Wijewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

INFOLINIA LUW

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2015

W dniu 01 grudnia 2015 roku na terenie Gminy zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Na terenie Gminy w dniu 26 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbieramy ziemiopłody warzywa, ziemniaki, żywność trwałą, słodycze, zabawki, środki higieniczne. Dary prosimy wystawić w widocznych miejscach przy drodze do godz. 9.oo. Dary można także przekazywać bezpośrednio do Sztabu Akcji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dary będą zbierane przez wolontariuszy samochodami oznaczonymi  znakiem logo  akcji.

Zebrane dary wzorem lat ubiegłych zostaną przekazane dla dzieci do Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Krasnymstawie.

Wygenerowano w sekund: 0.01
704,622 unikalnych wizyt