Dzisiaj jest środa 15 Lipca 2020. Imieniny Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

UWAGA REKRUTACJA!

Newsy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015

Newsy

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2014 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne - 456,00zł.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2014 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2014 r. i od stycznia do czerwca 2015 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

       I transza - od 1 września 2014r. do 10 grudnia 2014r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2014 r. za podręczniki i przybory szkolne,

 

II transza - od 1 stycznia 2015r. do 10 czerwca 2015r.

Fundusz alimentacyjny 2014/2015, Świadczenia rodzinne 2014/2015

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2014 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1 października 2014 do 30 września 2015 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2014 do 31 października 2015r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy  składać od 1 sierpnia 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1 września 2014 r.  od  poniedziałku  do piątku  w godzinach urzędowania. 

Rower dla niepełnosprawnych

Newsy

articles: rower.png

Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

Newsy

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” to projekt realizowany przez trzy gminy Łopiennik Górny jako lider projektu oraz Gorzków i Żółkiewka jako partnerzy.

Realizacja celów projektu:

-      600 gospodarstw domowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu,

-      co najmniej 600 osób zostanie przeszkolonych z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu,

-      600 gospodarstw domowych zostanie wyposażonych w zestawy komputerowe,

-      600 gospodarstw domowych zostanie objętych wsparciem technicznym,

-      budowa sieci bezprzewodowej na terenie trzech gmin w technologi LTE,

-      4 jednostki organizacyjne gmin – partnerów Projektu zostaną podłączone do szerokopasmowego Internetu,

-      4 jednostki organizacyjne gmin – partnerów Projektu zostaną wyposażone w zestawy komputerowe.

 

Szczegóły na stronie projektu.

 

Przetarg: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Łopiennik Górny w 2014 r.

Fundusz alimentacyjny 2013/2014, Świadczenia rodzinne 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1 sierpnia 2013 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1października 2013 do 30 września 2014 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2013 do 31 października 2014r.


 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy  składać od 1 sierpnia 2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.    

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1września 2013 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. 

Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014

Newsy

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2013 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2013 r. i od stycznia do czerwca 2014 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające  poniesienie  wydatków  edukacyjnych  w  następujących  terminach:

I transza - od 1 września 2013 r. do 10 grudnia 2013 r. oraz  uwzględnione  zostaną  faktury  i  rachunki wystawione od  1lipca 2013 r. za podręczniki i przybory szkolne  ,

 

II transza - od 1 stycznia 2014 r. do 10 czerwca 2014 r.

Projekt "Szansa na zmianę" 2013

Newsy

W 2013 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowano ogólną kwotę 100 00,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na 1/2 etatu finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu  zakwalifikowanych zostało 10 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej  , w tym w grupie docelowej 30% stanowią osoby młode  w wieku 15-30 lat.

Informacja: Zmiana kryterium dochodowego "becikowe"

Newsy

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Informacja: Fundusz alimentacyjny 2012/2013, Świadczenia rodzinne 2012/2013

Newsy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 1  sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres od 1października 2012 do 30 września 2013 r. oraz DRUKI wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 listopada 2012 do 31 października 2013r.

 Druki wniosków  są dostępne w GOPS .  

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy składać od 1 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.      

WYPEŁNIONE WNIOSKI o świadczenia rodzinne należy składać od 1września 2012 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.   

Wygenerowano w sekund: 0.03
664,742 unikalnych wizyt