Dzisiaj jest czwartek 27 Lutego 2020. Imieniny Gabriel, Anastazja, Julian, Liwia, Leonard

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Kontynuacja projektu w 2012 "Szansa na zmianę"

Newsy

W 2012 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Szansa na zmianę” zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 188 309,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 17-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób kontynuujących udział w projekcie. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów, osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do GOPS.

Ogłoszenie przetargu "Dożywianie dzieci w szkołach"

Newsy

Ogłoszenie o przetargu

Wpłynęła jedna oferta Usługi Gastronomiczne JANISZEK, Ignasin 7. Cena za jeden posiłek 4,30 zł z podatkiem VAT. Oferta spełnia warunki SIWZ i zostanie podpisana umowa na dożywianie dzieci objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczących się w szkołach prowadzonych przez gminę Łopiennik Górny w 2012 r.

Nabór kandydatów do projektu "Szansa na zmianę 2012"

Newsy

Projekt 2012

Od 01 stycznia 2012 r. ogłasza się nabór kandydatów chętnych do udziału w projekcie systemowym pt: „Szansa na zmianę”. Uczestnikami mogą zostać osoby spełniające poniższe warunki:

  • Zamieszkały na terenie gminy Łopiennik Górny
  • Będący w wieku aktywności zawodowej
  • Zarejestrowany w Urzędzie Pracy
  • Będący klientem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

 

Szczegółowe informacje o projekcie są udzielane w GOPS Łopiennik Górny,

tel. kontaktowy 82 577 30 14

Konferencja podsomuwująca projekt "Szansa na zmianę 2011"

Newsy

W dniu 13 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację projektu systemowego „Szansa na zmianę” realizowanego przez GOPS Łopiennik Górny. Goście mieli okazję obejrzeć dekoracje świąteczne, którą wykonały uczestniczki kursu florystycznego oraz spróbować przygotowany poczęstunek przez Panie, które ukończyły kurs Kucharz. Wśród zaproszonych gości byli wójt Gminy Łopiennik Górny, przewodniczący rady Gminy, radni, sołtysi, osoby uczestniczące w projekcie od 2008 r. oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Newsy

W dniu 24 listopada została przeprowadzona zbiórka darów na terenie gminy Łopiennik Górny w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zebrano 1330 kg płodów rolnych, żywności trwałej oraz słodyczy. Wszystkie dary zostały przekazane do Domu Dziecka w Krasnymstawie.

Dziękujemy ofiarodawcom za przekazane dary z terenu gminy Łopiennik Górny.

Stypendia socjalne

Newsy

Prosimy o składanie faktur za zakupione artykuły szkolne przez rodziców i uczniów którzy ubiegali się o stypendia socjalne

/na kwotę 309zł na jedno dziecko/ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w terminie do dnia  9 grudnia 2011 r.

Wypłata stypendium od 12 grudnia 2011 r. w kasie Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym .

Stypendia szkolne

NewsyWnioski na stypendia są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków 01 - 15 września 2011 r.

Fundusz alimentacyjny

NewsyWnioski o fundusz alimentacyjny są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów o fundusz alimentacyjny od 01 sierpnia 2011.

Świadczenia rodzinne w okresie 01.11.2011-31.10.2012

NewsyWnioski na świadczenia rodzinne są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów od 01 września 2011 na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (od 01 listopada 2011 do 31 października 2012).

Osoby pobierające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej w bieżącym okresie zasiłkowym zobowiązane są od 01 września 2011 przedłożyć zaświadczenie ze szkoły.

Dożywianie dzieci w szkole 2011/2012

NewsyRodzice ubiegający się przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum proszone są o składanie wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi osiągane dochody za poprzedni miesiąc. Przewidywane rozpoczęcie dożywiania w roku szkolnym 2011/2012 od 12 września 2011.

Komunikat w sprawie dodatków (urodzenie dziecka)

NewsyK O M U N I K A T
o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 roku zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Wygenerowano w sekund: 0.01
640,138 unikalnych wizyt