ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Marzec 02 2020 11:38:27

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
Świetlicy OSP w OLSZANCE
8:00 - 09:30
Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
09:30 - 11:00
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski,
11:00 - 12:00
Łopiennik Górny

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
w Świetlicy OSP w Borowicy
8:00 - 09:30
Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
09:30 - 11:00
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Podleśny
11:00 - 12:00
Łopiennik Dolny Kolonia
Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!