INFORMACJA WYDAWANIE PACZEK!!!

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Maj 21 2020 14:18:41

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

26 maja 2020 r. (wtorek)

w Świetlicy OSP w Olszance

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 9.00

Olszanka

9.00 – 10.00

Łopiennik Nadrzeczny

10.00 – 11.00

Krzywe, Majdan Krzywski

11.00 – 12.00

Nowiny, Gliniska

12.00 – 13.30

Łopiennik Górny

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 508 306 410 lub 82 577 30 14

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

 

 

 

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

27 maja 2020 r. (środa)

w Świetlicy OSP w Borowicy

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 8.30

Borowica, Dobryniów

8.30 – 9.30

Dobryniów Kolonia

9.30 – 10.30

Łopiennik Podleśny

10.30 – 11.30

Łopiennik Dolny

11.30 – 13.30

Łopiennik Dolny Kolonia

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem : 508 306 410 lub 82 577 3014

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.