INFORMACJA GOPS Łopiennik Górny

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Grudzień 18 2020 13:28:00

U W A G A ! ! !

 

 

GOPS Łopiennik Górny informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020:

 

- 1 542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą

- 1 161,60 zł na osobę w rodzinie

 

WNIOSKI będą przyjmowane do 15 stycznia 2021 roku