Kontynuacja projektu w 2012 "Szansa na zmianę"

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Marzec 07 2012 08:52:17

W 2012 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Szansa na zmianę” zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 188 309,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 17-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym 5 osób kontynuujących udział w projekcie. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów, osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do GOPS.