Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Wrzesień 04 2012 07:31:23

Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje zainteresowanych, że od 16 sierpnia 2012 r. można pobierać DRUKI wniosków o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013. Druki wniosków  będą dostępne w GOPS .   

WNIOSKI o stypendia szkolne dla uprawnionych uczniów, będących mieszkańcami Gminy Łopiennik Górny można składać od 1 do 15 września 2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do dnia 15 października 2012 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne do dnia  30.09.2012 r.  – 351,00 zł  od 1.10.2012 456,00zł.


Treść rozszerzona

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody (netto) z sierpnia 2012 r. Słuchacz kolegium, zależnie od terminu składania wniosku, podaje dochody (netto)  z sierpnia lub września br.

Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch transzach: od września do grudnia 2012 r. i od stycznia do czerwca 2013 r., a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od października do grudnia 2012 r. i od stycznia do czerwca 2013 r. kwalifikowane będą faktury, rachunki,  potwierdzające poniesienie wydatków edukacyjnych w następujących terminach:

       I transza - od 1 września 2012 r. do 10 grudnia 2012 r. oraz  uwzględnione  zostaną faktury i rachunki wystawione od  1lipca 2012 r. za podręczniki i przybory szkolne  ,

 

II transza - od 1 stycznia 2013 r. do 10 czerwca 2013 r.