Szansa na zmianę 2014

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez admin dnia Wrzesień 02 2014 15:26:58

W 2014 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowano ogólną kwotę 86 320,00 zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na 1/2 etatu finansowany w  ze środków projektu. W ramach projektu  zakwalifikowanych zostało 7 osób   bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo będących w wieku aktywności zawodowej.