RAPORT Z WYDANEJ ŻYWNOŚCI

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Czerwiec 13 2019 14:02:22

 

Raport z wydanej żywności w ramach  Programu Pomoc Żywnościowa 
na lata 2014-2020   Podprogram  2018


Na terenie Gminy Łopiennik Górny dystrybucję żywności otrzymanej z Banku Żywności w Lublinie prowadziły:
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance otrzymała żywność w ilości   20 203,38kg    trzy dostawy: w grudniu 2018r , w lutym i w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 446 osób.  OSP wydawała żywność dla mieszkańców z miejscowości: Olszanka, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny,  Krzywe,  Majdan Krzywski, Nowiny i Gliniska.
Towarzystwo Przyjaciół Borowicy otrzymało żywność w ilości   16 676,48 kg  w   trzech dostawach  w grudniu 2018r ,
w lutym I w kwietniu 2019 r. Z żywności skorzystało 367 osób . Towarzystwo wydawało żywność dla mieszkańców miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, Łopiennik Dolny Kolonia, Dobryniów, Dobryniów Kolonia.
Dystrybucję żywności otrzymanej z Polskiego Czerwonego Krzyża prowadziło Stowarzyszenie Wsi Żulin Wola Żulińska Czechów Kąt żywność w ilości 6 845,75kg została wydana dla 139  osób mieszkańców miejscowości Żulin, Wola Żulińska i Borowica
Ogółem na  terenie Gminy w ramach Podprogramu 2018 wydano 43 725,61 kg  żywności. Żywność otrzymały  952  osoby.