.

Aktualności

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 17 czerwca 2022 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy* w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w tym dniu nieczynny.

2022-06-13, 12:57

Przejdź do aktualności

Życzenia Wielkanocne

Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Państwa pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

2022-04-13, 15:03

Przejdź do aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 .

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem: • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

2022-04-06, 9:19

Przejdź do aktualności

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

2022-03-29, 14:33

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności