.

Aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024

Od 01 do 15 września 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 600,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

2023-09-07, 8:00

Przejdź do aktualności

Informacja - DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024

Od 1 września 2023 roku przyjmujemy wnioski na DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024. Kryterium dochodowe do skorzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.

2023-09-07, 7:54

Przejdź do aktualności

Informacja o terminie wydawania paczek żywnościowych.

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 08.09.2023 r. (PIĄTEK) w Świetlicy OSP w BOROWICY Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 08.09.2023 r. (PIĄTEK) w Świetlicy OSP w OLSZANCE

2023-09-07, 7:51

Przejdź do aktualności

Informacja o terminie wydawania paczek żywnościowych.

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 13.06.2023 r. (WTOREK) w Świetlicy OSP w BOROWICY Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 13.06.2023 r. (WTOREK) w Świetlicy OSP w OLSZANCE

2023-06-09, 7:45

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności