.

Aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje, że od 1 grudnia 2022 roku rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus.

2022-11-30, 13:13

Przejdź do aktualności

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym.

W dniu 2 listopada 2022 r. w Dz. U. pod poz. 2236 została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 3 listopada 2022 r. Przedmiotowa ustawa w art. 26 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

2022-11-08, 12:36

Przejdź do aktualności

Szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Zapraszamy na szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które odbędzie się w OSP Łopiennik Górny 9 listopada 2022 r. o godz. 9:30.

2022-10-26, 14:24

Przejdź do aktualności

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje że zostały uruchomione w powiecie krasnostawskim programy kierowane do osób niepełnosprawnych, realizowanych we współpracy z PFRON, pn. „ Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność !”

2022-10-20, 11:33

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności