.
Aktualności

„ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Na terenie naszej Gminy w dniu 6 grudnia 2023r. zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej Akcji „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” Zbieramy tylko trwałe produkty żywnościowe. Prosimy o wystawianie darów w widocznym miejscu przed posesją w dniu 06.12.2023r do godziny 9:00

2023-11-30, 9:38

Przejdź do aktualności

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2023

2023-10-05, 10:51

Przejdź do aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024

Od 01 do 15 września 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 600,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

2023-09-07, 8:00

Przejdź do aktualności

Informacja - DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024

Od 1 września 2023 roku przyjmujemy wnioski na DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024. Kryterium dochodowe do skorzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.

2023-09-07, 7:54

Przejdź do aktualności
Przejdź do wszystkich aktualności