Projekty

Projekty


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Łopiennik Górny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "ZMOTYWOWANI"

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 9 os. (5K/4M) mieszkańców gminy Łopiennik Górny, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi (w tym realizacja programu aktywności lokalnej), zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służą

Data publikacji: 2021-12-27, 14:51

Przejdź do artykułu

Projekty

Data publikacji: 2021-12-27, 14:27

Przejdź do artykułu