O Klubie Senior+


Odsłuchaj

Powrót

Klub Senior+ w Łopienniku Górnym

Klub Senior+ w Łopienniku Górnym funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+”. Klub Senior+ to miejsce spotkań Seniorów, którzy zainteresowani są różnymi formami aktywności i integracji. Klub oferuje m.in. organizacje czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, kulinarne i aktywizacyjne.

Data publikacji: 2023-09-26, 14:53

Przejdź do artykułu