POMOC SPOŁECZNA

Pomoc Społeczna


Praca socjalna

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Data publikacji: 2021-12-21, 15:16

Przejdź do artykułu

Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach. W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). Pomoc taka trafi do dzieci ze szkół podstawowych oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.

Data publikacji: 2021-12-21, 15:15

Przejdź do artykułu

Praca Socjalna

Data publikacji: 2021-12-21, 9:52

Przejdź do artykułu

Program "Posiłek w Szkole i w domu"

Data publikacji: 2021-12-21, 9:48

Przejdź do artykułu

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oferując pomoc w formie świadczeń

Data publikacji: 2021-12-21, 9:44

Przejdź do artykułu