Aktualności

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA WYDAWANIE PACZEK

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance oraz Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że wydawanie paczek żywnościowych odbędzie się w dniu 11.07.2024 r. (czwartek) od godziny 10:30 do 14:00 w Świetlicy OSP w OLSZANCE oraz od godziny 11:30 do 14:00 w Świetlicy w BOROWICY Bez podziału na miejscowości. Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek !!! Paczek nie dowozimy i nie przechowujemy ! Paczki nie odebrane zostaną cofnięte do PCK !

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-07-09, 13:14

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

„Pogotowie radiowe”, który promuje projekt „Polityka Senioralna EFS+”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do wysłuchania audycji radiowej pn. „Pogotowie radiowe”, który promuje projekt „Polityka Senioralna EFS+” w naszym województwie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-07-04, 7:50

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 31 maja 2024 roku GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŁOPIENNIK GÓRNY BĘDZIE NIECZYNNY

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-05-29, 11:13

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech te świąteczne dni przyniosą Państwu wiele radości, nadziei i wzajemnej życzliwości.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-03-29, 10:42

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wsparcia Rodziny 2024-2026

Gminny Program Wspierania Rodziny skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Łopiennik Górny, zwłaszcza rodzin doświadczających problemów opiekuńczo- wychowawczych, wieloproblemowych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz rodzin, którym zostały odebrane bądź ograniczone prawa rodzicielskie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-03-29, 10:34

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna, dyżur psychologa w każdą drugą środę miesiąca w godz. 11:00 - 13:00

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-03-13, 12:49

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Łopiennik Górny realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-03-13, 9:03

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

„Polityka Senioralna EFS+” - Informacja o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenie.

Gmina Łopiennik Górny / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny jako Partner Projektu „Polityka Senioralna EFS+” informuje, że rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu: Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 8 h szkoleniowych = 6 h zegarowych). W pierwszej kolejności szkolenie jest skierowane do osób świadczących usługi sąsiedzkie / wolontariackie, następnie dla opiekunów osób starszych, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, opiekunów faktycznych, którzy

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-03-06, 11:34

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego osoby do pomocy żywnościowej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, • 1 590 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-02-19, 10:00

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Program adresowany jest do: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-02-13, 8:45

Przejdź do aktualności