Aktualności

AKTUALNOŚCI

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego osoby do pomocy żywnościowej.

Pomoc w formie paczek żywnościowych przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: • 2 056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, • 1 590 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-02-19, 10:00

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

Program adresowany jest do: • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-02-13, 8:45

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

DODATEK OSŁONOWY 2024

Dodatek osłonowy przysługuje: 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2024-01-22, 11:03

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2023

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-12-20, 14:59

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Rodziny korzystające z dożywiania dzieci w szkołach prosimy o składanie wniosków na II semestr roku szkolnego 2023/2024

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-12-20, 14:52

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

„ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Na terenie naszej Gminy w dniu 6 grudnia 2023r. zostanie przeprowadzona zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej Akcji „ Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” Zbieramy tylko trwałe produkty żywnościowe. Prosimy o wystawianie darów w widocznym miejscu przed posesją w dniu 06.12.2023r do godziny 9:00

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-11-30, 9:38

Przejdź do aktualności

Dożywianie

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2023

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-10-05, 10:51

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

STYPENDIUM SZKOLNE 2023 / 2024

Od 01 do 15 września 2023r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryterium aktualne – 600,00zł na jednego członka gospodarstwa domowego.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-09-07, 8:00

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Informacja - DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024

Od 1 września 2023 roku przyjmujemy wnioski na DOŻYWIANIE dzieci na I semestr roku szkolnego 2023/2024. Kryterium dochodowe do skorzystania z programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-09-07, 7:54

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Informacja o terminie wydawania paczek żywnościowych.

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 08.09.2023 r. (PIĄTEK) w Świetlicy OSP w BOROWICY Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 08.09.2023 r. (PIĄTEK) w Świetlicy OSP w OLSZANCE

Autor: Bartłomiej Weremko , 2023-09-07, 7:51

Przejdź do aktualności