Aktualności


AKTUALNOŚCI

PRACA CZEKA - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Zapraszamy do współpracy oraz pracy. Osoby powyżej 18 r. ż. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (również lekki stopień), pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie gminy Łopiennik Górny otrzymają przeszkolenie, staż oraz możliwość zatrudnienia.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-07-31, 11:34

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 17 czerwca 2022 roku (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy* w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę. W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie w tym dniu nieczynny.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-06-13, 12:57

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne

Życzymy Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Państwa pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-04-13, 15:03

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 .

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem: • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-04-06, 9:19

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-03-29, 14:33

Przejdź do aktualności

INFORMACJA WYDAWANIE PACZEK.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 19.03.2022 r. (SOBOTA) w Świetlicy OSP w OLSZANCE Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu 21.03.2022 r. (PONIEDZIAŁEK) w Świetlicy OSP w BOROWICY

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-03-17, 6:37

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Gminny Punkt Zbiórki na rzecz Ukrainy

Gminny Punkt Zbiórki na rzecz Ukrainy Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym środa - piątek, godz. 8.00-19.00 tel. 82 577-31-27, e-mail: gok.lopiennik@onet.eu

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-03-02, 9:08

Przejdź do aktualności

Informacja z efektów realizacji programu operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Informacja z efektów realizacji programu operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" w okresie 01.2021-10.2021

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-02-09, 13:39

Przejdź do aktualności

AKTUALNOŚCI

Ograniczenie wizyt w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Łopiennik Górny

Zalecamy korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet, e-PUAP, drogą e-mailową lub telefoniczną oraz wrzucanie korespondencji do skrzynki w przedsionku GOPS. W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-01-27, 10:36

Przejdź do aktualności

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy, oraz program Rodzina 500 plus.

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-01-21, 12:58

Przejdź do aktualności