Data publikacji: 2021-08-19, 0:00

Ilość wyświetleń: 142

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


Odsłuchaj

Powrót

 O G Ł O S Z E N I E


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2021


Zapraszamy osoby i rodziny, których:

- dochód na osobę samotną nie przekracza 1 542,20 zł netto miesięcznie

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 161,60 zł netto miesięcznie


Wnioskodawca przedstawia dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Dokumenty przyjmowane będą do 30 listopada 2021 roku.