Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-11-15, 0:00

Ilość wyświetleń: 86

WYJAŚNIENIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW


Odsłuchaj

Powrót

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przypominamy, że ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jasno określa terminy wypłat świadczeń rodzinnych w ten sposób jaki jest przedstawiony w art. 26 niniejszej ustawy, a mianowicie:

„Art. 26.

1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

2. (uchylony)

2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata

przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku”

Ponadto, dokładamy wszelkich starań by jak najszybciej wypłacić naszym świadczeniobiorcom wszystkie należne świadczenia, które na pewno zostaną wypłacone w kolejnych terminach.

Prosimy o cierpliwość!!!