Data publikacji: 2021-12-29, 9:10

Ilość wyświetleń: 157

PACZKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Odsłuchaj

Powrót

Gmina Łopiennik Górny informuje, że pozyskała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pomoc finansową w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
        W ramach programu zostały zakupione paczki, na którą składa się proszek do prania, komplet pościeli oraz komplet ręczników. Rodzina / gospodarstwo domowe otrzyma jedną paczkę.
Paczki są przeznaczone dla:
1.    pełnoletnich osób oraz dzieci powyżej 16 roku życia posiadających aktualne    orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2.    dla dzieci przed 16 rokiem życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
        W imieniu niepełnoletnich dzieci paczki odbierają rodzice. Natomiast w imieniu osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie występują opiekunowie prawni.

        Proszę, aby osoby spełniające powyższe warunki zgłaszały się po odbiór paczek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.


        Paczki będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Łopiennik Górny, w następującym terminie:
Od 3 stycznia 2022 r. (poniedziałek) do 7 stycznia 2022 r. (piątek) w czasie pracy Ośrodka.
 Ilość paczek jest ograniczona.
        W przypadku pytań proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Łopiennik Górnym pod numerem telefonu (82) 577-30-14, 508-306-410