Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-01-10, 13:38

Ilość wyświetleń: 29

POMOC ŻYWNOŚCIOWA


Odsłuchaj

Powrót

U W A G A ! ! ! POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Informujemy, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 GOPS Łopiennik Górny wznawia przyjmowanie wniosków na w/w pomoc:
- 1 707,20 zł na osobę samotnie gospodarującą
- 1 320,00 zł na osobę w rodzinie
Osoby zainteresowane prosimy o BEZZWŁOCZNE składanie wniosków, ze względu na konieczność zamknięcia listy uprawnionych.