Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-04-06, 9:19

Ilość wyświetleń: 102

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 .


Odsłuchaj

Powrót


„Korpus Wsparcia Seniorów”


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje, że rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 .

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem:

•    Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach programu, seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Do udziału w programie będą kwalifikowane w pierwszej kolejności osoby samotne.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy w wieku 65 lat i więcej ( seniorów) do zgłaszania się w celu wzięcia udziału w projekcie.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 25.04.2022r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny. Więcej informacji pod nr. tel: 82 577 30 14 lub 508 306 410.

Cała treść programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dostępna pod linkiem https://www.gov.pl/web/uw-opolski/korpus-wsparcia-seniorow--nowy-program-na-2022-rok