Autor: Bartłomiej Weremko , 2022-07-31, 11:34

Ilość wyświetleń: 21

PRACA CZEKA - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.


Odsłuchaj

Powrót

Osoby powyżej 18 r. ż. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności (również lekki stopień), pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenie gminy Łopiennik Górny.

Celem projektu jest wprowadzenie uczestników na rynek pracy. W ramach projektu osoby są objęte kompleksowym wsparciem, począwszy od opracowania indywidualnego planu działania, poprzez wsparcie psychologiczne, animację rozwoju zawodowego, wysokiej jakości szkolenia. Lubelska Fundacja Rozwoju nawiązała współpracę z lokalnym przedsiębiorcą w naszej gminie, firmą Krautex zainteresowanym przyjęciem na staż, z opcją zatrudnienia po odbyciu stażu. Z uwagi na profil działalności pracodawcy szukamy osób z niepełnosprawnościami zaineresowanych wykonywaniem pracy fizycznej które przygotujemy do wykonywania pracy na stanowiskach pracownik gospodarczy, pracownik linii produkcyjnej, operator wózka widłowego i innych, równocześnie LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU w ramach projektu zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

• Kucharz

• Magazynier

• Piekarz

• Pracownik ds. księgowości

• Pracownik biurowy

• Organizacja usług cateringowych

Dofinansowanie projektu ze środków PFRON: 697 127,61 zł

• Krawiec

• Konserwator – pracownik utrzymania zieleni

• Cukiernik

• Recepcjonista

• Sprzedawca

• Pracownik ochrony

• Pracownik gospodarczy

LUB INNE DOSTOSOWANE DO POTRZEB

w ramach projektu

„Kompetentni i przedsiębiorczy.

Program aktywizacji zawodowej osób z

niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie”

Oprócz szkoleń oferujemy:

• wsparcie doradcy zawodowego oraz animatora rozwoju zawodowego

• wsparcie asystenta aktywności zawodowej

• wsparcie psychologa

• stypendium stażowe

• badania lekarskie

• wyżywienie w trakcie trwania szkoleń

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

Po zakończeniu szkoleń 3 miesięczne staże zawodowe

z atrakcyjnym stypendium stażowym

KONTAKT:

➢ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny

Łopiennik Nadrzeczny 3A

Tel. 82 577 30 14

508 306 410

e-mail: gops.lopiennik@poczta.onet.pl

➢ Biuro Projektu w Lublinie

ul. Tomasza Zana 41, Tel. 81 528 53 61

e-mail: lfr@lfr.lublin.pl

➢ Oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lubartowie

ul. Cmentarna 10, tel. 81 855 14 20,

e-mail: lubartow@lfr.lublin.pl