Zadania zespołu oraz procedury

Zadania zespołu oraz procedury


Odsłuchaj

Powrót

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Data publikacji: 2021-12-21, 15:01

Przejdź do artykułu