Program "Posiłek w Szkole i w domu"

Program "Posiłek w Szkole i w domu"


Odsłuchaj

Powrót

Posiłek w szkole i w domu

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach. W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku bądź świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności). Pomoc taka trafi do dzieci ze szkół podstawowych oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe.

Data publikacji: 2023-03-16, 14:03

Przejdź do artykułu

Program "Posiłek w Szkole i w domu"

Data publikacji: 2021-12-21, 9:48

Przejdź do artykułu