Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekty 2009

W 2009 roku zrealizowano projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach podejmowanych działań podczas realizacji projektu zawierane są kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych z klientami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym przez zastosowanie zasiłków i pomocy w naturze, pracy socjalnej oraz instrumentów aktywnej integracji . Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych pięć kobiet w tym 2 kobiety kontynuowały udział z poprzedniego roku. Wszystkie uzyskały certyfikaty ukończenia kursu „Obsługa kasy fiskalnej i komputera z elementami doradztwa zawodowego”. Wartość zrealizowanego projektu wynosi 24 929,14 zł.

 

BIP

Zobacz zdjęcia z realizacji

 


 

 

Projekt systemowy „Szansa na zmianę” w celu poprawy integracji społecznej  współfinansowany  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wygenerowano w sekund: 0.01
731,324 unikalnych wizyt