Data publikacji: 2023-10-05, 10:51

Liczba wyświetleń: 431

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2023.


Odsłuchaj

Powrót
.

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  Podprogram 2023

 

Zapraszamy osoby i rodziny, których:

- dochód na osobę samotną nie przekracza 1 823,60 zł netto miesięcznie

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 410,00 zł netto miesięcznie

 

Wnioskodawca przedstawia dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

Dokumenty przyjmowane będą do 30 grudnia 2023 roku