Aktualności Senior +


Odsłuchaj

Powrót

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy do uczestnictwa w "Klubie Senior+".

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych aktywnością w różnych dziedzinach oraz działaniami samopomocowymi i na rzecz środowiska lokalnego do uczestnictwa w "Klubie Senior+". Klub oferuje bezpłatne zajęcia edukacyjne, kulinarne, sportowe, rekreacyjne, aktywizacyjne i inne dostosowane do uczestników, spotkania i wyjazdy integracyjne, organizacje czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań.

Data publikacji: 2023-09-26, 14:54

Przejdź do artykułu