Autor: Brak informacji , 2021-12-21, 15:04

Instytucje świadczące pomoc

Liczba wyświetleń: 1111

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC


Odsłuchaj

Powrót

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC :

Gminny Zespół Interdyscyplinarny Łopiennik Górny
Łopiennik Nadrzeczny 3A
22-351 Łopiennik Górny
Tel: 82 577 31 23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny
Łopiennik Nadrzeczny 3A
22-351 Łopiennik Górny
Tel: 82 577 30 14 , 508 306 410

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łopiennik Nadrzeczny 3A
22-351 Łopiennik Górny
Tel: 82 577 31 23
Punkt konsultacyjno–informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
Łopiennik Nadrzeczny 3A
22-351 Łopiennik Górny
Tel: 82 577 31 23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw
tel: 82 576 72 97, 82 576 71 06
e-mail: sekretariat@pcprkrasnystaw.pl

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
ul. Okrzei 11, 22-300 Krasnystaw
Telefon: 47 813 32 10


Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw
Telefon: 82 576 28 01

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie
ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw
Tel: (82) 576-21-96

Stowarzyszenie Integracyjne  „Winda” w Krasnymstawie
 ul. Poniatowskiego 33a, 22-300 Krasnystaw

tel. 502685734


INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC NA TERENIE POLSKI :

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Infolinia: 800 12 00 02

Policyjny telefon zaufania – „Zatrzymaj przemoc”
Infolinia: 800 12 01 48

Policyjny telefon alarmowy:
112 lub 997

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PAPRA)
Tel. 022/ 250 63 25