Dzisiaj jest piątek 25 Września 2020. Imieniny Aurelia, Władysław, Kleofas, Kamila

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Projekty 2011

W 2011 roku kontynuowany jest projekt systemowy „Szansa na zmianę” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu systemowego zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 136 371,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 15-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym dwie osoby niepełnosprawne, będących w wieku aktywności zawodowej 18-64 lat. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 

Projekt systemowy „Szansa na zmianę” w celu poprawy integracji społecznej  współfinansowany  z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wygenerowano w sekund: 0.02
687,369 unikalnych wizyt