Dzisiaj jest czwartek 4 Marca 2021. Imieniny Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Łucja, Adrianna, Wacław

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

INFORMACJA dotycząca składania wniosków na świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze 500 +  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:


- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

 

Wzory wniosków do wydruku oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w poniższym linku:

 


https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 

 


Gmina Łopiennik Górny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ZMOTYWOWANI

INFORMACJA GOPS Łopiennik Górny

U W A G A ! ! !

 

 

GOPS Łopiennik Górny informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020:

 

- 1 542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą

- 1 161,60 zł na osobę w rodzinie

 

WNIOSKI będą przyjmowane do 15 stycznia 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny od 24 do 27 grudnia 2020 roku.

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŁOPIENNIK GÓRNY

informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie NIECZYNNY

                Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny z dnia 7 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku, przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 września 1974 roku, - Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) za dzień 26 grudnia przypadający w sobotę ustalono dzień wolny od pracy 24 grudnia.

 

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny od 24 do 27 grudnia 2020 roku. Prosimy o zaplanowanie wizyt  w naszym Ośrodku w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Nowy Okres Zasiłkowy 2020/2021

INFORMACJA
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, iż na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do:

świadczeń rodzinnych,
świadczenia Dobry start ,,300+”,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną  przez portal empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS.
- od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (papierową) w ośrodku lub za pośrednictwem poczty.
  
UWAGA!
W roku 2020 NIE SKŁADA SIĘ wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), które przyznane są do 31 maja 2021 r.
 
Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:
- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.
  
Wzory wniosków do wydruku  oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniższym linku: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

INFORMACJA WYDAWANIE PACZEK!!!

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

26 maja 2020 r. (wtorek)

w Świetlicy OSP w Olszance

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 9.00

Olszanka

9.00 – 10.00

Łopiennik Nadrzeczny

10.00 – 11.00

Krzywe, Majdan Krzywski

11.00 – 12.00

Nowiny, Gliniska

12.00 – 13.30

Łopiennik Górny

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 508 306 410 lub 82 577 30 14

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

 

 

 

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

27 maja 2020 r. (środa)

w Świetlicy OSP w Borowicy

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 8.30

Borowica, Dobryniów

8.30 – 9.30

Dobryniów Kolonia

9.30 – 10.30

Łopiennik Podleśny

10.30 – 11.30

Łopiennik Dolny

11.30 – 13.30

Łopiennik Dolny Kolonia

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem : 508 306 410 lub 82 577 3014

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i spokojnych, pełnych nadziei, wiary i miłości

            Świąt Wielkiej Nocy

   

                                życzą 

                  Kierownik i Pracownicy 

         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                    w Łopienniku Górnym

PILNE!!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19” od 16 marca do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym dla interesantów będzie NIECZYNNY.


W związku z niedostosowaniem się do komunikatów o załatwianie spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencyjną a tylko w pilnych przypadkach stawiennictwo osobiste po wcześniejszym kontakcie telefonicznym jesteśmy zmuszeni podjąć tak drastyczne kroki ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin jak również pracowników.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

 Apelujemy również do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych

i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się i przebywania w miejscach publicznych.

Zachowajmy postawę obywatelską zostańmy w domu jak również spokój!

 

INFORMACJA W ZAŁATWIANIU SPRAW

-   Sprawy pilne umawiamy telefonicznie lub drogą e-mail

KONTAKT W ZAŁATWIANIU SPRAW

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 82 577 30 14, kom. 508 306 410,

e-mail gops.lopiennik@poczta.onet.pl

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
Świetlicy OSP w OLSZANCE
8:00 - 09:30
Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
09:30 - 11:00
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski,
11:00 - 12:00
Łopiennik Górny

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
w Świetlicy OSP w Borowicy
8:00 - 09:30
Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
09:30 - 11:00
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Podleśny
11:00 - 12:00
Łopiennik Dolny Kolonia
Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

WYNIKI NABORU

Informacja
 
 
Informuję, że w wyniku   naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach  
Projektu „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0303/18, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wpłynęła jedna oferta.
W wyniku przeprowadzonej  rekrutacji  została wybrana: 
Pani  Weronika Wójcik   
spełniła   kryteria ogłoszone w naborze  .

Longina Weremko
        Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym

OFERTA PRACY

 

OGŁOSZENIE 
 
Kierownik   Ośrodka Pomocy Społecznej Łopienniku Górnym
 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
- ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ - 
 
Stanowisko pracy: aspirant pracy socjalnej 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę  na czas określony
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy
Termin podjęcia zatrudnienia: marzec 2020 r. 
 
1. WYMAGANIA:

obywatelstwo polskie,
preferowane wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym o specjalności pracownik socjalny, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, praca socjalna i resocjalizacja, pedagogika opiekuńcza i socjalna, polityka społeczna, socjologia lub nauki o rodzinie, bądź wykształcenie średnie i kontynuowanie nauki- studia wyższe na kierunku praca socjalna 
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
preferowane doświadczenie pracy na stanowisku administracyjnym,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku aspiranta pracy socjalnej,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe, 
znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 
znajomość zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego i innych ustaw oraz rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, 
znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej), 
nieposzlakowana opinia.
 
b) wymagania dodatkowe :
preferowane doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
cechy osobowości: komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy, 
umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
samodzielność, zaangażowanie, dyspozycyjność, 
mile widziane prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
 
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
udzielanie informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom które dzięki tej pomocy byłyby zdolne samodzielnie rozwiązać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,
udzielanie klientom pełnej informacji o dostępnych formach pomocy,
współpraca i współdziałanie z innymi podmiotami specjalistycznymi w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych oraz łagodzenia ubóstwa,
zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientem, 
obsługa administracyjno - biurowa sekretariatu Ośrodka, 
nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, 
prowadzenie obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej pomost STD opracowywanie   decyzji administracyjnej do świadczeń, 
pomoc w sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań z pomocy społecznej. 
terminowe przekazywanie kompletnej dokumentacji do zatwierdzenia Kierownikowi,
współpraca z pozostałymi pracownikami ośrodka,
przygotowywanie  dokumentacji, wydawanie skierowań związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych dla podopiecznych ośrodka,
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, wysyłanie zapotrzebowań i sprawozdań oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji KDR, 
prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego   pr. rządowego „Dobry start” świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze tj. przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów, opracowywanie informacji oraz decyzji administracyjnej do świadczenia,
sporządzanie list wypłat oraz sprawozdań i wszelkich innych spraw związanych z w/w świadczeniami, 
zastępstwo na stanowisku pracy w czasie nieobecności pracowników z działu pomocy społecznej oraz wydziału świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
współpraca z   księgowością 
realizację innych zleconych zadań wynikających z działalności Ośrodka
WYMAGANE  DOKUMENTY:
list motywacyjny,
życiorys (CV),
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
kserokopia dowodu osobistego,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016.922),
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.
 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:  k l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a                                                                                     ( zał. Nr 1 do ogłoszenia )
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administrator danych i kontakt do niego: Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym,   Łopiennik Górny 1, 22-351 Łopiennik Górny 
Kontakt do inspektora ochrony danych: gops.lopiennik@poczta.onet.pl 
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko aspirant pracy socjalnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  aspirant pracy socjalnej.
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowanie decyzji; nie będą też profilowane
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przesłać w terminie do 27 lutego 2020 r. do godz. 12:00 pod adres:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
lub złożyć osobiście w  Ośrodku w godz. 7:15 - 15:15 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko aspiranta pracy socjalnej”.
Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym  pod adresem www.gopslopiennik.pl  
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.  
Łopiennik Górny, dnia 21.02.2020 r.                                                                       
     Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Longina Weremko
Wygenerowano w sekund: 0.01
720,477 unikalnych wizyt