Dzisiaj jest poniedziałek 21 Czerwca 2021. Imieniny Alicja, Alojzy, Marta, Rudolf

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Images: Wielkanoc2021.jpg

INFORMACJA dotycząca składania wniosków na świadczenia 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łopiennik Górny informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze 500 +  na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:


- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej

 

Wzory wniosków do wydruku oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w poniższym linku:

 


https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

 

 


Gmina Łopiennik Górny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ZMOTYWOWANI

INFORMACJA GOPS Łopiennik Górny

U W A G A ! ! !

 

 

GOPS Łopiennik Górny informuje, że w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020:

 

- 1 542,20 zł na osobę samotnie gospodarującą

- 1 161,60 zł na osobę w rodzinie

 

WNIOSKI będą przyjmowane do 15 stycznia 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny od 24 do 27 grudnia 2020 roku.

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŁOPIENNIK GÓRNY

informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie NIECZYNNY

                Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny z dnia 7 maja 2020 roku, w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku, przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 września 1974 roku, - Kodeks Pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) za dzień 26 grudnia przypadający w sobotę ustalono dzień wolny od pracy 24 grudnia.

 

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny od 24 do 27 grudnia 2020 roku. Prosimy o zaplanowanie wizyt  w naszym Ośrodku w innym dogodnym dla Państwa terminie.

Nowy Okres Zasiłkowy 2020/2021

INFORMACJA
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym informuje, iż na okres zasiłkowy 2020/2021 można składać wnioski o ustalenie prawa do:

świadczeń rodzinnych,
świadczenia Dobry start ,,300+”,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- od 1 lipca 2020 r. drogą elektroniczną  przez portal empatia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS.
- od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (papierową) w ośrodku lub za pośrednictwem poczty.
  
UWAGA!
W roku 2020 NIE SKŁADA SIĘ wniosków o świadczenie wychowawcze (500+), które przyznane są do 31 maja 2021 r.
 
Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy składać w następujących terminach:
- od dnia 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
- od dnia 1 kwietnia 2021 r. – w formie papierowej.
  
Wzory wniosków do wydruku  oraz załączniki można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniższym linku: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

INFORMACJA WYDAWANIE PACZEK!!!

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

26 maja 2020 r. (wtorek)

w Świetlicy OSP w Olszance

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 9.00

Olszanka

9.00 – 10.00

Łopiennik Nadrzeczny

10.00 – 11.00

Krzywe, Majdan Krzywski

11.00 – 12.00

Nowiny, Gliniska

12.00 – 13.30

Łopiennik Górny

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 508 306 410 lub 82 577 30 14

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

 

 

 

INFORMACJA

WYDAWANIE PACZEK!!!

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana w dniu

27 maja 2020 r. (środa)

w Świetlicy OSP w Borowicy

 

Godziny

Miejscowość

7.30 – 8.30

Borowica, Dobryniów

8.30 – 9.30

Dobryniów Kolonia

9.30 – 10.30

Łopiennik Podleśny

10.30 – 11.30

Łopiennik Dolny

11.30 – 13.30

Łopiennik Dolny Kolonia

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem : 508 306 410 lub 82 577 3014

 

Z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi.
Osoby starsze lub chore upoważniają inne osoby (rodzinę, sąsiadów) do odbioru żywności.
2. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
3. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności, zakładamy jednorazowe rękawiczki, zakrywamy usta i nos.
4. Na swoją kolej oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
5. Ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
6. Odbieramy żywność ze stolika i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
7. Osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
8. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne

Zdrowych i spokojnych, pełnych nadziei, wiary i miłości

            Świąt Wielkiej Nocy

   

                                życzą 

                  Kierownik i Pracownicy 

         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                    w Łopienniku Górnym

PILNE!!!

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19” od 16 marca do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym dla interesantów będzie NIECZYNNY.


W związku z niedostosowaniem się do komunikatów o załatwianie spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub korespondencyjną a tylko w pilnych przypadkach stawiennictwo osobiste po wcześniejszym kontakcie telefonicznym jesteśmy zmuszeni podjąć tak drastyczne kroki ze względu na bezpieczeństwo Państwa, Państwa rodzin jak również pracowników.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na wyrozumiałość.

 Apelujemy również do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych

i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się i przebywania w miejscach publicznych.

Zachowajmy postawę obywatelską zostańmy w domu jak również spokój!

 

INFORMACJA W ZAŁATWIANIU SPRAW

-   Sprawy pilne umawiamy telefonicznie lub drogą e-mail

KONTAKT W ZAŁATWIANIU SPRAW

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 82 577 30 14, kom. 508 306 410,

e-mail gops.lopiennik@poczta.onet.pl

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

INFORMACJA
WYDAWANIE PACZEK !!!

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
Świetlicy OSP w OLSZANCE
8:00 - 09:30
Olszanka, Łopiennik Nadrzeczny
09:30 - 11:00
Krzywe, Gliniska, Nowiny, Majdan Krzywski,
11:00 - 12:00
Łopiennik Górny

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy informuje, że żywność będzie wydawana
w dniu 12 marca 2020 r. (czwartek)
w Świetlicy OSP w Borowicy
8:00 - 09:30
Borowica, Łopiennik Dolny, Dobryniów
09:30 - 11:00
Dobryniów Kolonia, Łopiennik Podleśny
11:00 - 12:00
Łopiennik Dolny Kolonia
Prosimy o punktualne zgłaszanie się po odbiór paczek oraz przestrzeganie harmonogramu celem uniknięcia kolejek !!!

WYNIKI NABORU

Informacja
 
 
Informuję, że w wyniku   naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach  
Projektu „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0303/18, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wpłynęła jedna oferta.
W wyniku przeprowadzonej  rekrutacji  została wybrana: 
Pani  Weronika Wójcik   
spełniła   kryteria ogłoszone w naborze  .

Longina Weremko
        Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym

Wygenerowano w sekund: 0.01
749,706 unikalnych wizyt