Dzisiaj jest środa 15 Lipca 2020. Imieniny Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Stypendia szkolne

NewsyWnioski na stypendia są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków 01 - 15 września 2011 r.

Fundusz alimentacyjny

NewsyWnioski o fundusz alimentacyjny są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów o fundusz alimentacyjny od 01 sierpnia 2011.

Świadczenia rodzinne w okresie 01.11.2011-31.10.2012

NewsyWnioski na świadczenia rodzinne są do pobrania w GOPS Przyjmowanie wniosków wraz z kompletem dokumentów od 01 września 2011 na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (od 01 listopada 2011 do 31 października 2012).

Osoby pobierające zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na dziecko uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej w bieżącym okresie zasiłkowym zobowiązane są od 01 września 2011 przedłożyć zaświadczenie ze szkoły.

Dożywianie dzieci w szkole 2011/2012

NewsyRodzice ubiegający się przyznanie dożywiania w szkole dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum proszone są o składanie wniosków wraz dokumentami potwierdzającymi osiągane dochody za poprzedni miesiąc. Przewidywane rozpoczęcie dożywiania w roku szkolnym 2011/2012 od 12 września 2011.

Komunikat w sprawie dodatków (urodzenie dziecka)

NewsyK O M U N I K A T
o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 roku zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

III Forum Kobiet Aktywnych

Newsy01 lipca 2011r. Lubycza Królewska - III Forum Kobiet Aktywnych – święta wszystkich kobiet Lubelszczyzny.

Niewątpliwym atutem III Forum Kobiet Aktywnych będzie udział wielu ważnych osobistości. Swoją obecność wstępnie potwierdziła Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska, Pani Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska oraz Pan Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

STYPENDIA SZKOLNE

NewsyDo 10 CZERWCA 2011 należy składać do GOPS faktury za zakupione materiały szkolne. Kwota faktur na 1 dziecko – 378 zł. Wypłata będzie realizowana 15 czerwca.

Kontynuacja projektu w 2011r. "Szansa na zmianę"

NewsyW 2011 roku kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Szansa na zmianę” zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 136 371,00zł. W ramach projektu kontynuuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach projektu przewiduje się przeszkolenie 15-tu osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w tym dwie osoby niepełnosprawne. Zaplanowano szkolenia doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych przy zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. Aktualnie trwa rekrutacja do 30 kwietnia 2011, osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do GOPS .

Podsumowaie projektu "Szansa na zmianę" za 2010r.

NewsyNa realizację projektu systemowego „Szansa na zmianę” w 2010 roku poniesione wydatki wyniosły 93 680,84zł. W ramach projektu został zatrudniony jeden pracownik socjalny na pełnym etacie finansowany w całości ze środków projektu. W ramach realizacji projektu 12 osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej skorzystało doradztwa zawodowego, ze szkoleń zawodowych - obsługi kasy fiskalnej – 1osoba, kursu mechanik samochodowy - 1osoba, szkolenia na prawo jazdy Kat. B – 3 osoby, obsługa wózków widłowych – 3 osoby i kucharz – 4 osoby. Wszyscy otrzymali badania do wykonywania zawodu zgodnie z ukończonym szkoleniem. W projekcie brało udział pięć kobiet i siedmiu mężczyzn.

Rozstrzygnięcie przetargu

Newsy

Dotyczy przetargu: „Usługi przygotowania i dostawy jednodaniowych posiłków do placówek oświatowych na terenie gminy Łopiennik Górny w 2011 roku”

 

Komisja przetargowa wskazuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła

Firma: Usługi Gastronomiczne JANISZEK, Ignasin 7 , 20-060 Fajsławice.

Cena Oferty to kwota  3,60 zł. (z podatkiem VAT).

 

Ogłoszenie przetargu na usługi w zakresie dożywiania dzieci w szkołach

Newsy

Ogłoszono przetarg na świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy gorących posiłków do placówek oświatowych na terenie gminy Łopiennik Górny w 2011 roku. Termin składania ofert do 14 grudnia 2010r.

Szczegóły na stronie BIP: https://lopiennikgorny.netbip.pl/bip/i.php?option=str_wydz&link=przet_pod&m=t50&id=215&kto=&id=215&par=74&rodz=1&statusold=0&b=0&h=t50

Wygenerowano w sekund: 0.03
664,755 unikalnych wizyt