WYNIKI NABORU

Notice: Undefined index: user_status in /home/gopslo/public_html/print.php on line 80
Dodane przez gops dnia Luty 28 2020 13:14:46

Informacja
 
 
Informuję, że w wyniku   naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w ramach  
Projektu „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” nr POWR.02.05.00-00-0303/18, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wpłynęła jedna oferta.
W wyniku przeprowadzonej  rekrutacji  została wybrana: 
Pani  Weronika Wójcik   
spełniła   kryteria ogłoszone w naborze  .

Longina Weremko
        Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łopienniku Górnym