Dzisiaj jest czwartek 22 Kwietnia 2021. Imieniny Kaja, Łukasz, Leon, Nastazja

BIP GOPS
Biuletyn Informacji Publicznej

Ministerstwo
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Akty prawne

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013

 


 

Akty prawne GOPS

 

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami)

 

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 30 września 2007 r  /Dz. U. Nr 192 poz.1378z późn. zm./

 

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U. 2005r.Nr 267, poz.2259)

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm. )

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.)

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)

Wygenerowano w sekund: 0.02
731,285 unikalnych wizyt