Data publikacji: 2023-12-29, 10:23

Liczba wyświetleń: 1090

Ogłoszenie o naborze do projektu Polityka Senioralna EFS+)


Odsłuchaj

Powrót

 

„Polityka senioralna EFS +”

projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny zapraszają mieszkańców Gminy Łopiennik Górny  do udziału w projekcie  Polityka Senioralna EFS+ realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

1. Świadczenie szeroko rozumianych usług społecznych dla osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w tym:
- usługi rehabilitacyjne – 70 osób

- usługi sąsiedzkie – 28 osób

- usługi pielęgniarskie – 28 osób

- usługi pielęgnacyjne (fryzjerskie - 500 usług)

- usługi „Door to door” ( 5 375 km)

Grupę docelową stanowią:
Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny, prosimy o zgłoszenie się do projektu  w siedzibie GOPS, lub poprzez przedłożenie za pośrednictwem innych osób dokumentów niezbędnych do rekrutacji, zamieszczonych poniżej, tj:

     1)     Formularz zgłoszeniowy

     2)     Klauzula RODO

     3)     Deklaracja uczestnictwa

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS Łopiennik Górny, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15, wtorek 8.00-16.00) oraz  pod nr tel. 82 577 30 14.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

 

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl