Data publikacji: 2023-11-08, 11:44

Liczba wyświetleń: 450

Ogłoszenie o naborze do projektu Polityka Senioralna EFS+)


Odsłuchaj

Powrót

 

„Polityka senioralna EFS +”

projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wójt Gminy Łopiennik Górny zapraszają mieszkańców Gminy Łopiennik Górny  do udziału w projekcie  Polityka Senioralna EFS+ realizowanym w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.

Planowany okres realizacji projektu: od 01.09.2023 r. do 31.12.2025 r.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

1. Świadczenie szeroko rozumianych usług społecznych dla osób  potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania, w tym:
- usługi asystenckie mobilne „Door to door”,
- usługi rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne i usprawniające (6 usług na osobę)
- usługi fryzjerskie (3 usługi na osobę)

- usługi kosmetologiczne ( 3 usługi na osobę)
- usługi „Złota rączka” (1 usługa na osobę)

Grupę docelową stanowią:
Seniorzy, tj. osoby w wieku 65 lat i więcej, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łopiennik Górny, prosimy o zgłoszenie się do projektu  w siedzibie GOPS, lub poprzez przedłożenie za pośrednictwem innych osób dokumentów niezbędnych do rekrutacji, zamieszczonych poniżej, tj:

   1) Formularz zgłoszeniowy

   2) Klauzula RODO

   3)  Deklaracja uczestnictwa

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie GOPS Łopiennik Górny, w godzinach urzędowania (poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15, wtorek 8.00-16.00) oraz  pod nr tel. 82 577 30 14.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

 

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl