Autor: Bartłomiej Weremko , 2021-06-25, 0:00

Ilość wyświetleń: 191

Informacja o zakończeniu projeku „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej”


Odsłuchaj

Powrót

                               

                                       Zbliża się zakończenie projektu


Od 1 lutego 2020r.  Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym realizuje pracę socjalną według nowego modelu w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „GOPS – organizator profesjonalnej i skutecznej pomocy społecznej” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER.

Celem zmian jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym w okresie od 01.01.2020 r.  do 30.06.2021r. poprzez zmianę tj. rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych.


Z dniem 1 marca 2020 r.  w Ośrodku wyodrębniono:
•    Stanowiska do spraw pierwszego kontaktu – Pani Weronika Wójcik,
•    Stanowiska do spraw pracy socjalnej i usług – Pani Marta Woźniak,
•    stanowiska do spraw świadczeń przyznawanych decyzją – Pani Marta Żelechowska.

Założono, że dzięki wprowadzonym zmianom nastąpi poprawa obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej, obejmująca wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

Obecnie wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne)/ informacje
z zakresu świadczeń pomocy społecznej są przyjmowane przez pracownika do spraw pierwszego kontaktu w godzinach pracy GOPS
Zarejestrowane wnioski o udzielenie pomocy są przekazywane do rozpatrzenia odpowiednio:
•  pracownikowi socjalnemu do spraw świadczeń przyznawanych decyzją, który przeprowadza wywiady środowiskowe, dokonuje oceny sytuacji osób i rodzin oraz wnioskuje świadczenia w oparciu o ustawę o pomocy społecznej;
lub
• pracownikowi socjalnemu do spraw pracy socjalnej i usług, który pracuje zgodnie z przyjętymi procedurami pracy socjalnej.Wartość projektu to 325 377,82 zł
w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa