Praca Socjalna

Praca Socjalna


Odsłuchaj

Powrót

Praca socjalna

Praca socjalna to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Data publikacji: 2021-12-21, 15:16

Przejdź do artykułu

Praca Socjalna

Data publikacji: 2021-12-21, 9:52

Przejdź do artykułu